Alle aktiviteter og opplevelser
Naturlig høydepunkter Ski- og snøaktiviteter Utsikt og natur Konkurranser og løp Mat og drikke Vandring og turer sommer og høst
Det hemmelige fjellet Top Secret Dining Kald krig Omvisninger og guiding
Arrangementer Grupper og bedrifter Skreddersy arrangement
Anlegget Oversikt over anlegget Turen til toppen Historien om Gaustabanen
Gaustatoppen Vær og webcamera Fasiliteter på toppen
Kontakt oss Kontakt oss
Åpningstider og priser Kjøp billetter/klippekort Kjøp gavekort
Forhold Vær og webcamera Sikkerhet og bekledning
Reisen hit Ankomst, parkering og transport Fasiliteter og tilgjengelighet
Hjelp og spørsmål Informasjonsfilmer Kontakt oss
Ledige stillinger
Miljøfyrtårn

Vilkår og betingelser Gaustabanen AS

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Gaustabanen AS som tilbyder og den personen eller foretaket som selv eller gjennom andre, foretar en bestilling eller inngår avtale med Gaustabanen AS via gjeldene bekreftelse (gjesten). Avtalen kan gjelde billetter til Gaustabanen, arrangement, aktiviteter, mat og drikke, kjøp av andre produkter eller en kombinasjon av overnevnte.

Ansvarlig formidler: Gaustabanen AS Sam Eydesg 211 3660 Rjukan Norge.

Org. nr 863 891 892 Tlf: 455 02 222

1. Bestillers ansvar
Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til egne ønsker, når det gjelder antall personer og til hvilken dato billetten eller arrangementet er bestilt til og er gyldig. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i tilsendte bekreftelse er i samsvar med bestillingen. Bekreftelse sendes pr. e-post og /eller SMS

-E-posten / SMS inneholder en QR-kode billett. Denne QR-kode gir adgang til Gaustabanen via vår adgangsport/kontroll på nedre eller øvre stasjon. Hver enkelt person må ha en egen gyldig billett.
- En bestilling er bindene så snart gjesten har betalt og mottatt bekreftelse/billett på e-post
- Billetten/Klippekortet er gyldig fra den den dagen du har bestilt billetten og frem til datoen som fremkommer på billetten/klippekortet.

2. Gjennomføring av bestilling
Etter korrekt gjennomført online betaling får du få en kvittering på e-post. Kvitteringen inneholder alle detaljer ved ditt kjøp.
Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller når:

-Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering og billett
- Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og innbetaling mislykkes
- Betalingen ikke er gjennomført fullstendig eller korrekt gjennomført slik at beløpet ikke er trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpige reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig
- Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført? Kontakt sentralbord på telefon 455 02 222 mellom kl. 09:00 til 15:00 mandag til fredag.

3. Betaling
Gaustabanen AS benytter Nets som betalingsløsning. Du kan betale med Visa, Mastercard og Vipps. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer.

4. Angrerett
Gaustabanen AS og våre underleverandører står ikke ansvarlig for værforhold, fasiliteter eller forhold som ligger utenfor vår kontroll.

Ved kjøp av billett/klippekort på nett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon jfr. Angrerettloven kapittel 6. Det gjelder også for produktpakker og kampanjer som inneholder datofestede billetter eller datofestede arrangement. Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen informasjon som Gaustabanen AS formidler.

5. Forbehold
All ferdsel på Gaustatoppen skjer på eget ansvar og risiko.

Gaustabanen AS tar forbehold om endringer eller kanselleringen av åpningstid eller arrangement grunnet værforhold eller andre forhold som tilsier at banen ikke kan holde åpnet. Dersom vær- og vindforhold, herunder nødvendig sikt, tilsier at det ikke er forsvarlig å tillate skikjøring så frakter Gaustabanen ikke ski.

6. Force Majure
Begge parter har rett til å gå vekk fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann, epidemier eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene hadde mulighet til å forutse eller påvirke.

7. Tvist
Gjesten bes henvende seg skriftlig til Gaustabanen AS dersom denne har noe å utsette på bestilte billetter og /eller arrangement eller produktpakker. Dersom gjesten og. Gaustabanen AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal/kan en eventuell tvist vedrørende tidligere inngåtte avtale løses ved rettslige skritt. Verneting er Øst-Telemark tingrett